A A A

Utfyllingen for forlengelsen av rullebanen ved Alta lufthavn

Lekter flyplass

Fase 1 av utfyllinga for forlengelsen av rullebanen ved Alta lufthavn har nå pågått siden begynnelsen av november,  og etter ca. 2 måneders drift er det fylt ut totalt ca. 150.000 m3 steinmasser.

Dette begynner nå å vises på grafikken etter scanning av området.

utsnitt_flyplass.jpg

Steinmassene hentes fra vei- og tunelldriften på veianlegget mellom Storvikeide og Kråkenes, og transporteres på lekter, en transport som vil foregå frem til sommeren 2015. Da vil det være dumpet ca. 500.000 m3 masser av det totale behov på ca. 1.000.000 m3. Neste scanning forventes rundt påsketider i år.

Skjema