A A A

Utekontakten i Alta

Virksomhetsinformasjon

Utekontakten i Alta er et lavterskeltilbud for ungdom i Alta mellom 13 og 23 år. Hovedmålet er å oppsøke ungdom som trenger støtte eller hjelp, men som ikke i tilstrekkelig grad nås av andre deler av hjelpeapparatet.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Ungdommens Hus
Skoleveien 14, 9510 Alta

Utekontakt: Ann Helen Paulsen
Mob: 481 74 508

Epost: utekontakten@alta.kommune.no
Facebook: Utekontakten i Alta
 

Mer om Utekontakten i Alta