A A A

Utdeling av kulturpris, kulturstipend og ildsjelpris

Kulturpriser+2020

Prisutdeling på Alta Museum

Juryen sin begrunnelse:

Kulturprisen

Kulturprisen for Alta kommune 2020 går til Hans Christian Søborg. Prisen består av et kunstverk, et diplom og 15000 kr. Kulturprisen deles hvert år ut til en person eller forening som over tid har gjort mer enn forventet for kulturlivet i Alta. Hans Christian er uten tvil en slik person. I mai gikk Søborg ut av formidlingens tjeneste etter 30 år ved Alta museum hvor han har virket både som bestyrer og medarbeider. Hans store engasjement for museet er viden kjent. Han har vært en bauta og en institusjon i seg selv i arbeidet med å bygge opp Alta museum, Hans visjoner for en arena for forskning, formidling og kultur ble en realitet og er i dag en viktig kulturinstitusjon i Norge og stor turistattraksjon i Alta. Søborg har vært og er levende opptatt av lokalhistorie og er et «ja-menneske» som alltid stiller opp for andre og deler sin kunnskap med glede. Han har satt seg inn i Altas mangfoldige historie, som funn av pilspisser under torva og helleristninger til skiferhistorien, nordlysobservatoriet, kobbergruvene i Kåfjord og Altaelva. Han har et brennende hjerte for formidling. Formidlingsevne og formidlingsglede er hans styrke –han sier aldri nei til å bruke av sin fritid til å formidle lokalhistorisk kunnskap i og for Alta.

Hans Christian Søborg vil få overlevert prisen ved en senere anledning. 

Kulturstipendet

Mats Berg får Kulturstipendet på kr 30 000,- og et diplom. Mats har satset hardt på idretten sin, motocross i mange år. 19. september kronet han det med en sensasjonell NM-medalje i klassen MX 125 junior på Gardermoen motorpark. I årevis har familien satt seg i bobilen og tilbragt sommeren i Sverige for å få konkurranse. Han er flere ganger vinner av den prestisjefulle Nordcupen, og nå helt i norgestoppen. Han alene har satt Alta motorsportklubb og NMF Region Nord på kartet, og giss oss håpet om å kunne arrangere NM på Kvenvikmoen mortpark i 2022. Det må legge til at Mats i tillegg er en del av A-stallen til Alta IF håndball.

Ildsjelprisen

Ildsjelprisen fra Alta kommune 2020 går til Edith og Hermann Ramberg. De får kr 15 000 som de skal gi til et ideelt formål og de får et kunstverk og et diplom. Kulturlivet består ikke bare av utøvere og arrangører, men også av publikum. De beste representanter hovedutvalget klarte å finne fra denne gruppen er Edith og Hermann!. De er særdeles trofaste brukere av Alta rike kulturtilbud. Deres kulturinteresse er bred og synes å favne «alt». På museet har de årskort og deltar på alt av konserter, foredrag og utstillinger. Likeledes på biblioteket.  De jobber som frivillige på konserter i Nordlyskateralen og de er selvsagte supportere på hjemmekampene til Alta IF. Ekteparet har bedre oversikt over hva som skjer på kulturfronten enn lokalavisenes kalendre. Og trenger man et referat fra et arrangement så er det bare å spørre. Ekteparet har i over 50 år vært blant de mest trofaste støttespillere for flere ulike kulturvirksomheter og foreninger. Kunnskapsrike og kvalitetsbevisste og ikke minst begeistret!

 

Gratulerer til alle!

 

 

Skjema