Alta kommune bevilger 500.000 kroner årlig til dette formålet. Det kan søkes om inntil kr 15.000 per år i 3 år. 

Søkekriterier:
Søkere som er ansatt i Alta kommune i hel- eller deltidsstilling prioriteres før andre søkere. Utover det prioriteres søknader i rekkefølgen:

  • Sykepleier
  • Helsesykepleier
  • Vernepleier
  • Grunnskolelærer 
  • Barnehagelærer

Utdanningen gjelder for bachelor- og master studenter, ikke etter- eller videreutdanning innenfor faget.

Utdanningsstøtten er skattepliktig. Ved dokumentasjon på utgifter utbetales støtten skattefritt. Søker er ansvarlig for å dokumentere utgifter og legge dokumentasjon i form av kvitteringer ol. ved søknaden.


Søknaden skal ha følgende vedlegg:

Bekreftelse om opptak fra utdanningsinstitusjonen.
Dokumentasjon på reelle utgifter. Dersom dokumentasjon på utgifter ikke foreligger, må søker betale skatt av beløpet.
Utdanningsstøtten kan brukes til: Semesteravgift, eksamensgebyr og kursutgifter samt utgifter til relevant studiemateriell som bøker, PC, reise-, bo- og oppholdsutgifter.

Vi gjør oppmerksom på at ufullstendige søknader uten vedlegg ikke blir behandlet.

Tildeling:
Tildeling gjøres etter søkekriterier og en helhetlig vurdering av alle innkomne søknader.

Klage
Eventuell klage må fremsettes HR- og organisasjonsutvikling i Alta kommune innen 3 uker etter at søker ble meddelt resultatet av tildelingen, jf. forvaltningsloven § 29.
Tilbakebetaling
Dersom søker avbryter studiet inneværende år, skal studiestøtten tilbakebetales.

Søknad og frist
Last ned søknadskjema

Søknad med dokumentasjon sendes: Alta Kommune, Postboks 1403, 9506 Alta, eller postmottak@alta.kommune.no
Søknad merkes med «HR- Utdanningsstøtte»

Søknadsfrist er 1. oktober, og blir annonsert på Alta kommunes hjemmeside www.alta.kommune.no

Bindingstid
Studenter som har fått utdanningsstøtte og som jobber eller blir tilbudt jobb i Alta kommune, har bindingstid i opptil ett år i henhold til reglementet om bindingstid.