A A A

Universell utformet tursti på Sandfallet

sandfallet

FFO Finnmark og Alta kommune er i gang med å bygge den universelt utformede turstien. 

En universelt utformet tursti har fast dekke, ledelinje, hvilebenker hver 200 m og god skilting.

sandfallet

  • Rød linje viser strekningen som har fått grus i 1,8 m bredde. Totalt 450 meter
  • Svart linje viser strekningen som har fått asfalt i 1,5 m bredde. Totalt 805 meter.

Turstien vil få ny belysning og en attraksjon der en mindre strekning belyses fra pullerter slik at bare bakken belyses. Nordlys og måneskinn blir synlig. Inntil asfalten vil naturlig underlag slettes til slik at de som foretrekker det kan bruke stien som før, mens personer med bevegelsesbegrensninger nå får mulighet til å bruke en del av Sandfallet.

 

Skjema