A A A

Ungdomskontakten viktig for Alta.

Samarbeid
Studentpraksisen var historisk, nå er konklusjonene klare, Alta trenger dette tilbudet.

Det var i begynnelsen av skolesemesteret høsten 08 at 5 studenter fra høgskolen ble plassert ut i praksis alene som ungdomskontakt. Marianne Trøhaug, Hege Hansen, May Britt A. Nygård, Marianne Svaler og Cynthia Ezebuiro var de aller første studentene i hele Norge som hadde sin praksistid hvor de starter opp og driver en utekontaktvirksomhet. Med god støtte fra Høgskolen i Finnmark og Alta kommune så dro de fem studentene ut for å oppsøke ungdommen og observere og snakke med disse.

Les mer om prosjektet her

 

 

Skjema