A A A

Ungdommens helsestasjon

Helsestasjon for ungdom er et gratis lavterskeltilbud for deg mellom 13 og 25 år. Her kan du få rådgivning og veiledning om fysisk, psykisk og seksuell helse.

Helsestasjonen tilbyr også også undersøkelser og behandling. Alle som arbeider på helsestasjonen har taushetsplikt. Tilbudet er et supplement til den obligatoriske skolehelsetjenesten.

Kontaktinformasjon

Ungdommens helsestasjon har flyttet til nye lokaler. Du finner oss nå i 2. etg inne på Parksenteret.

Åpningstider:
Helsestasjon for ungdom er åpen mandager og onsdager kl 14.00-18.30
Mandager vil tiden fra 14.00-16.00 primært være forbeholdt jenter, og fra kl 16.00-18.30 er forbeholdt gutter.

Følger skoleruta.

Mobil: 406 22 473. (bemannet i åpningstiden)

Mer om Ungdommens helsestasjon