A A A

Helsestasjon for ungdom

Ungdom

Endret tjenestetilbud ved Helsestasjon for Ungdom i sommer

Onsdag 17. juni er siste ordinære åpningsdag ved Helsestasjon for Ungdom (HFU) før sommerferien. HFU følger skoleruten, men vi ønsker gjerne å være tilgjengelig for byens ungdom også i sommerferien. Har du behov for veiledning, spørsmål om prevensjon eller ønske om å få tatt en klamydiatest?

Ta kontakt med helsesykepleier på vakttelefon for Helsestasjon- og Skolehelsetjenesten for nærmere avtale, tlf. 78 45 53 26

 

Helsestasjon for ungdom åpner igjen 22. april!

Helsestasjon for ungdom (HFU) har vært nødt til å sette inn flere tiltak for å begrense smittespredning av Koronaviruset. Den største endringen er at du må ringe og be om en avtale da vi holder dørene låst for å unngå trengsel på venterommet. HFU telefon 40622473 er åpen for timebestilling gjennom hele åpningstiden.

Helsestasjon for ungdom er åpent mandag og onsdag fra kl.14:00-18:30
Da er vi tilgjengelig for ungdom som ønsker klamydia testing, graviditetstest, resept på prevensjon og spørsmål om seksuell helse og psykisk helse. Vi kan dessverre ikke slippe deg in uten avtale. For å få en avtale på HFU må du derfor ringe oss i åpningstiden (kl 14:00-18:00) på HFU-telefonen tlf. 406 22 473, eller de andre ukedagene (kl. 08:00-15:00) på vakttelefonen, tlf. 405 56 601

Når du kommer til time: Når du kommer til HFU vil døren til venterommet være låst. Benytt ringeklokken når du kommer. Vi henter deg i døren. Du kan dessverre ikke ta noen med deg.

Du kan ikke komme hvis: du er i karantene, eller har symptomer på lett forkjølelse/influensa. Ta gjerne kontakt for en telefonkonsultasjon i så fall.

Telefon Helsestasjon for ungdom: 406 22 473
Vakttelefon Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: 405 56 601

Velkommen til oss!

Linker:

http://www.ung.no/

http://www.klara-klok.no/

http://www.sexogsamfunn.no/

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema