A A A

Undersøkelse gjennomføres for Altaungdommer

Ungdata

Ungdata undersøkelse kjøres neste uke i Alta kommune.

Ungdata.jpg

Neste uke vil ungdomsskoleelevene i Alta gjennomføre en nettbasert undersøkelse kalt Ungdata. Undersøkelsen kjøres hvert 3. år og gir samfunnet viktige opplysninger om ungdommenes liv og virke. Temaene omfatter foreldre og venneforhold, hvordan ungdommene oppfatter sin skolesituasjon og framtid, hva de gjør på fritiden, deres selvopplevde helse og trivsel, forhold til tobakk og rusmidler og noen spørsmål om risikoadferd og vold.

Formålet er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Alta. Resultatene kan brukes for å vurdere satsingsområder, spesielt rettet mot uønskede funn og man kan sammenlikne seg med andre kommuner og resten av landet. Spørreundersøkelsen er selvsagt helt anonym men er viktig for å få kjennskap til utfordringer og andre forhold som både kan styrke og hemme oppveksten til de unge.

Undersøkelsen gjennomføres på alle skoler der det er ungdomsskoleelever: Kvalfjord skole, Talvik skole, Rafsbotn skole, Tverrelvdalen skole, Alta Kristne Grunnskole, Sandfallet ungdomsskole og Alta ungdomsskole. Resultatet fra undersøkelsen vil kommunen motta en stund etter påske og vil bli presentert både for elevene og på vår hjemmeside.

Mer informasjon om undersøkelsen kan leses i dette brevet fra samarbeidspartnerne i arbeidet - KoRus Nord og NOVA.

 

Skjema