A A A

Ulykkesforsikring for elever

 • Lover og forskrifter

  Kommunen og fylkeskommunen plikter å sørge for ulykkesforsikring for elevene. Eleven har de samme rettigheter ved et forsikringsoppgjør som andre forsikringstakere. Se forsikringsavtaleloven del B om personforsikring og forskrift til opplæringslova kap. 8 Ulykkesforsikring for elevar.

  Lover

  Forsikringsavtaleloven

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  Retningslinjer

  Ulykkesforsikring for elever, lærlinger og lærekandidater

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Barn og unge administrasjonen
  Telefon:78455326
  Besøksadresse:Markveien 26

  Kontaktpersoner

  Navn:Tove Kristensen Knudsen
  Tittel:Skolefaglig rådgiver
  Mobil:979 81 727
  Epost:tokn@alta.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2017-12-31