A A A

Tverrelvdalen barnehage - Tilbygg

Tverrelvdalen barnehage skal utvides med et tilbygg på 56 m2. Byggingen er igangsatt og forventes å ferdigstilles september 2011.

Tverrelvdalen barnehage skal utvides med et tilbygg på 56 m2 for 7 små barn i alderen 0-3 år. Tilbygget skal bestå av ett oppholdsrom, et møterom og et hvilerom/ bibliotek. I tillegg bygges det om for grovgarderobe, personalinngang, og eksisterende stellerommet skal utvides. Tilbygget skal også ha et vognskur.

I tillegg skal ventilasjonsanlegget skiftes ut. Det nye ventilasjonsanlegget skal forsyne det eksisterende bygget samt tilbygget.  
 
Prosjektet gjennomføres som generalentreprise av Byggmester Geir Svendsen AS og forventes å ferdigstilles september 2011.
 
 
Byggherre organisasjon
Prosjekteier:                                               Barn og Unge v/Per Hindenes
Prosjektleder:                                             Bygg og eiendom v/ Risten Hætta
Byggeleder:                                                Bygg og eiendom v/ Bjarne Pettersen
 
 
Deltakere:
Arkitekt:                                                        Verte AS
Rådgivende ingeniør Bygg:                     Rib Inord AS
Rådgivende ingeniør El-kraft:                 Sweco Norge AS avd. Alta
Rådgivende ingeniør VVS:                      Jørstad RI AS
 
Bygningsmessige arbeider:                    Byggmester Geir Svendsen AS
Elektriske arbeider:                                   Nytt Klima AS
Ventilasjon:                                                 Nytt Klima AS
Sanitæranlegg:                                           Nytt Klima AS
Gravearbeider:                                           JHT- Maskin
 
                                    
Økonomi- Fremdrift
Budsjett:                                                       kr. 3 700 000,-
Anbud ut:                                                      Februar 2011
Byggestart:                                                  Mai 2011
Ferdig:                                                          September 2011

Skjema