A A A

TryggEst

Informasjon

TryggEst skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. 

TryggEst skal hjelpe deg som fagperson med å håndtere situasjoner der du mistenker at en risikoutsatt person har blitt utsatt for overgrep.

TryggEst er et prøveprosjekt som skal gjennomføres i noen norske kommuner. Hver av disse kommunene har et eget TryggEst-team du kan melde fra til når du er bekymret for eller mistenker at en risikoutsatt person er utsatt for vold eller overgrep.

Hvert TryggEst-team består av erfarne personer med kompetanse på håndtering av vold og overgrep. Når du melder fra om din bekymring til TryggEst-teamet i din kommune, vil de ta stilling til videre håndtering av saken.

Kontaktinformasjon

Mobil: 909 26 033
Mail: trygg@alta.kommune.no

Mer om TryggEst