A A A

TryggEst – vern av risikoutsatte voksne

Du kan kontakte TryggEst på tlf: 90 92 60 33 hverdager mellom kl. 09.00-15.00.

Ved akutt fare for liv og helse, ring nødnummer 
112 for politi eller 113 for ambulanse
 
Bekymringsmeldinger inneholder personsensitive opplysninger. Det er derfor svært viktig at bekymringsmeldingen håndteres på en måte som sikrer at slike opplysninger ikke kommer på avveie.
 
Bekymringsmelding skal kun rettes til TryggEst ved:
direkte kontakt på tlf. 90 92 60 33 eller
innsending av bekymringsmelding per post
 
Bekymringsmelding sendes i lukket konvolutt merket «TryggEst» til:
Alta kommune, virksomhet tilrettelagte boliger ,
Markveien 29-33,
9510 Alta.
 
Du kan også sende oss en e-post på trygg@alta.kommune.no dersom du har generelle spørsmål eller ønsker å bli kontaktet på telefon.  
Merk at bekymringsmeldinger og andre henvendelser som inneholder personsensitive opplysninger ikke skal sendes per e-post, SMS, MMS eller som melding på Facebook. 

 

tryggest1.JPG

tryggest2.JPG

Les mer på bufdir.no

 

 

Skjema