A A A
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Søker på fastlagt søknadsskjema som behandles i Omsorgsavdelingen.

  Søknadsfrist

  Ingen søknadsfrist.

  Søknaden sendes til

  Alta kommune, Helse- og sosial, Postboks 1383, 9506 Alta

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Sykehjem
  Telefon:78455400
  Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
  Postadresse:Alta kommune, Helse- og sosial Postboks 1383, 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta helsesenter, Markveien 29-32
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2016-12-01