A A A

Trussel mot et passasjerfly i Alta

Oppfølging etter hendelse på flyplassen i Alta

Det har vært en trussel i dag mot et Norwegian-fly på Alta lufthavn. Dersom noen har behov for oppfølging eller noen å snakke med etter episoden skal de ta kontakt med helsevesenet (78 45 75 30) på dagtid eller legevakta (116117) etter arbeidstid.

Skjema