A A A

Truge og Fatbikeløyper

Fatbike+sykkel+skog_600x857

I Alta kommune prepareres og tråkkes det mange mil med truge og fatbike løyper. Preparering og tråkking skjer av privatpersoner, lag og foreninger.Et flott tilbud til de som ønsker å ferdes ute i skog og mark vinterstid.

Antall kilometer løype og nøyaktig trasee varierer noe fra år til år med vær og snømengde, men dettte tilbudet finns i alle ''bydeler.''

Til venstre i menyen kan du velge mellom Fatbike eller trugesti for mer opplysninger om tilbudene.

Skjema