A A A

Trimpark Sandfallet

Trimpark Sandfallet

På Sandfallet finner du en utendørs trimpark som er åpen for alle.

Trimparken kan brukes av enkeltpersoner så vel som større grupper.

Trimparken ligger langs Holstbakkveien og grenser til den nye barneavlastningen.

Fasiliteter

  • Treningsapparater
  • Infoskilt som viser utførelse av forskjellige styrkeøvelser
  • Benker
  • Avfallsdunk

God trim!

Skjema