A A A

Trenger du noen som kan tale barn og unges sak?

voksne+for+barn
Voksne for Barn tilbyr talspersoner som har fått opplæring i å fremme barn og unges synspunkter.

Voksne for barn har gjennom ARENA-programmet etablert et nettverk av talspersoner. Talspersonene kan blant annet representere barn og unge i brukerråd i helseforetak eller kommuner, kontrollkommisjoner for psykisk helsevern for barn og unge, referanse- og ressursgrupper på lokalt, regionalt og statlig nivå eller i arbeidsgrupper når plan for barn og unges psykiske helse skal utarbeides.

Voksne for Barns talspersoner kan også holde høringer blant barn og unge, for å få frem deres synspunkter. Dette kan være nyttig i forbindelse med kommunal planlegging eller når dere planlegger tiltak for spesielle grupper. Dere kan finne eksempler på tidligere høringer på www.vfb.no.

Ved å benytte Voksne for Barns talspersoner sørger dere for at barn og unges rett til brukermedvirkning blir ivaretatt på en god måte.

Kontaktpersoner:
Karin Källsmyr, programansvarlig for Arena i Voksne for Barn:
karin@vfb.no, tlf 23 10 06 13.

Ina Nergård, fagkoordinator i Voksne for Barn:
ina.nergard@vfb.no, tlf 23 10 06 12
 
Voksne for Barn er en landsomfattende, frivillig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme barn og unges psykiske helse. ARENA er finansiert av Helsedirektoratet.
 

Skjema