Kort fortalt

Ergoterapitjenesten i Alta kommune etablerer nytt tilbud fra 9. mars. Det settes av 30 minutter til din henvendelse med en ergoterapeut på Alta omsorgssenter (poliklinisk time).

Dette er et tilbud for deg som tenker at du ikke har behov for hjemmebesøk.

Tidspunkt for timer: Torsdager i partallsuker

Hvem kan få time?

Alle som

  • har behov for ergoterapi
  • bor i Alta kommune og er over 18 år
  • ikke har behov for vurdering i eller av hjemmet sitt
  • ikke mottar tjenester i det daglige
  • selv kan komme til timen. Reisen dekkes ikke av Pasientreiser

Dette tilbyr vi

  • generelle råd og veiledning knyttet til aktivitet og deltakelse
  • vurdering av hjelpemiddelbehov
  • søknad/bytte/tilpasning av enkle hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral
  • eventuell oppfølging etter poliklinikk skjer ved telefonkontakt

Slik får du time

Du må selv kontakte ergoterapitjenesten, enten på telefon 784 55510 (tastevalg 1) eller på e-post postmottak.ergoterapitjenesten@alta.kommune.no med bakgrunn for ønsket om time.

Ergo- og fysioterapitjenesten holder til på Alta omsorgssenter, Follumsvei 17