A A A

Tre verktøy for å komme i gang med aktivitet

Aktivitetsverkt%C3%B8y

Frisklivssentrale har utarbeidet aktivitetsverktøy som kan hjelpe deg å komme i gang med aktivitet.

Å gjøre endringer i egne levevaner kan være utfordrende, nettopp fordi du forsøker å endre på etablerte vaner. Noen opplever at de står på startlinjen og er klar til å hoppe i det, mens andre står foran dørstokken og opplever at veien ut bare blir lengre. Frisklivsskoordinator Evie Einvik-Heitmann har utarbeidet aktivitetsverktøy som kan hjelpe deg å komme i gang med fysisk aktivitet.

Evie Einvik-Heitmann er Frisklivskoordinator. Hun har utarbeidet verktøy som skal gjøre det enklere å komme i gang med aktivitet.
Evie Einvik-Heitmann er Frisklivskoordinator. Hun har utarbeidet verktøy som skal gjøre det enklere å komme i gang med aktivitet.

Aktivitetsdagbok

Aktivitetsdagboken kommer i tre deler:

  1. Aktivitetveileder
  2. Periodeplanleggeren
  3. Aktivitetsdagbok

 

Aktivitetsveileder

Det finnes ingen klar fasitsvar for hvordan komme i gang med aktivitet, men et nyttig utgangspunkt kan være å utforske egne mål og reflektere rundt hvorfor det er viktig for deg å bli mer fysisk aktiv.

Aktivitetsveilederen hjelper deg med å sortere i mål, aktivitetsvaner, motivasjon og muligheter for aktivitet. Denne kan benyttes som en selv-veileder, eller i veiledningssamtaler.

Aktivitetsveileder - knapp.jpg

kompendium Fysisk aktivitet.docx PDF document ODT document

Periodeplanleggeren

Periodeplanleggeren omfatter 12 ukestimeplaner m.m. som man kan benytte når man ønsker å få hjelp til å planlegge aktivitet. Det kan være til god hjelp i en startfase for å komme i gang, eller for å justere opp eller ned aktivitet.

Periodeplan - knapp.jpg

Aktivitetsplanlegger 12 uker.docx PDF document ODT document

Aktivitetsdagbok

Aktivitetsdagboka hjelper deg til å både planlegge, rapportere og evaluere din egen aktivitet; både trening, mosjon, eller hverdagsaktivitet. Aktivitetsdagboka er et fint verktøy for deg som trenger hjelp til komme i gang med aktivitet, trenger motivasjon til å fortsette med aktivitet, og et refleksjonsverktøy for å vurdere hvor mye aktivitet som passer for deg.

dagbok - knapp.jpg

Aktivitetsdagbok.docx PDF document ODT document

Skjema