A A A

Tre nye fastleger til Alta

Bara+Jasem+Alawais

1. september begynner Bara Jasem Alowais.

Det betyr at situasjonen der mange har vært uten fastlege og det ikke har vært mulig å bytte fastlege vil bedre seg i løpet av de neste månedene. Når januar 2020 er overstått er tre nye fastleger i kommunal regi på plass, og kapasiteten økt med 1200 ledige plasser på fastlegelistene.

Bara Jasem Alowais er første lege ut og starter opp førstkommende mandag. Han er 36, gift og bor i Alta med sin kone. Han var ferdig utdannet lege i Egypt i 2009, kom til Norge som student i NMBU på Ås for åtte år siden. Legelisens har han hatt siden 2014, og jobbet ved blant annet Oslo Universitetssykehus fra 2015 til 2017.

Bara har vært lege i spesialisering på Elvebakken legesenter og jobbet på legevakta i Alta siden mars i år. Han var ferdig med første del av spesialistutdanningen den 31. august.

Han vil ha en liste med 600 pasienter, som er tilgjengelig allerede nå. 1. oktober kommer nok en ny fastlege med ledig kapasitet på listen.

Her kan du logge deg inn og velge Bara som din fastlege

For tiden er det hektisk aktivitet på Alta helsesenter, hvor man jobber med å åpne det nye kommunale legesenteret der de tre nye legene skal ha sitt virke. Akkurat nå er de i midlertidige lokaler like ved resepsjonen på helsesenteret, men når fødestua flytter inn i Klinikk Alta vil legesenteret flytte inn i de ledige lokalene. 

Skjema