A A A
 • Lover og forskrifter

  Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

  Lover

  Forvaltningsloven

  ___
 • Skjema

  Skjema

  Vedlegg

  Legeerklæring

  Søknadsfrist

  Søknader behandles 4 ganger pr. år. I mars, juni, september og desember.

  Søknaden sendes til

  Alta helsesenter
  Rehabiliteringsavd.
  Postboks 1383
  9506 Alta

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Mestring og rehabilitering
  Telefon:78455510
  Epost:postre@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1383, 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta helsesenter
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2017-12-31