A A A

Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune er vedtatt.

veibilde
Planen har avsatt penger til de som er engasjert i lokalt trafikksikkerhetsarbeid.
Hovedutvalget for drift og miljø har vedtatt Trafikksikkerhetsplanen for Alta kommune i sak 5/10 og sak 20/10. Planen består at to dokumenter. Mål og satsingsområder for perioden 2010 - 2013 og handlingsplan for 2010.
 
Hovedmål - Det skal være trygt å ferdes i "Altatrafikken". Ingen skal bli drept eller meget alvorlig skadd. 
 
Satsingsområder - Barn 0 - 14 år, ungdom 15 -25 år og kommunalt trafikksikkerhetsarbeid.
 
Det betyr;
 
·          at barn-og ungesektoren skal viderefører arbeid med egne trafikksikkerhetsplaner tilpasset den enkelte barnehage og skole.
 
·          at prosjektet "Den trygge mopedfører" videreføres med 50 % stilling tillagt barn- og ungesektoren. Dette skal gi bedre forankring på ungdomstrinnet og i videregående skole. Foresatte skal involveres mer.
 
·          at kommunalt trafikksikkerhetsarbeid er mer enn en "kommunal" oppgave. Et godt bidrag alle kan gi er å tilpasse kjørefarten. Dette gir færre ulykker og mindre alvorlige skader
 
 
Handlingsplanen gjenspeiler mål og satsingsområder. Planen inneholder 22 tiltak. 16 tiltak med kommunalt ansvar som har økonomisk ramme på kr 700.000,-. Seks tiltak er fra fylkeskommunal trafikksikkerhetsplan der hovedansvaret er lagt til politi/UP, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og fylkeskommunen.
 
Hovedutvalget ønsker et større engasjement i trafikksikkerhetsarbeidet. De har derfor satt av en pott på kr 91.000,- til lag og foreninger, skoler, barnehager og andre som ønsker midler til tiltak. Penger tildeles etter en enkel søknadsprosess. Mer info kommer. Følg med på kommunens hjemmeside og i lokalavisen eller ta kontakt.
 
 
 

Spørsmål om kommunalt trafikksikkerhetsarbeid kan rettes til kommunalteknisk avdeling.

Skjema