A A A

Trafikksikker klubb - Alta IF er i gang

Paul Erling Andersen

Alta IF langrenn og Alta IF håndball har gjennomført trafikksikkerhetskvelder.

Som et tiltak i Alta kommunes trafikksikkerhetsarbeid har kommunen engasjert  Finnmark fotballkrets til å gjennomføre trafikksikkerhetskvelder for lag og foreninger. I denne omgangen hadde Alta IF langrenn og Alta IF håndball sagt seg interessert.

Langrennsgruppa gjennomførte møte i januar med  21 utøvere fra 15 til 20 år. Håndballgruppa møttes i 12. februar med 26 spillere født i 2005.

Paul Erlig Andersen fra Finnmark fotballkrets ledet ungdommene gjennom følgende spørsmål:

  1. Dere kjører sykkel/bil til og fra trening og andre lokale arrangementer. Hva er viktig å tenke på?
  2. Reiser til og fra konkurranser og samlinger i buss. Hva er viktig?
  3. Hvordan kan Alta IF være forbilder innenfor trafikksikkerhet?
  4. Hvordan kunne vi laget en trafikksikkerhetsvideo?
     

Spørsmålene ble drøftet i grupper og i plenum.Langrennsgruppa er i gang med videre planlegging av internt trafikksikkerhetsarbeid. Håndballgruppa vil bli utfordret til det samme.

Er det flere lag/foreninger som ønsker å ta tak i trafikksikkerhetsarbeid, ta gjerne kontakt med Alta kommune, kommunalteknikk ved trafikksikkerhetsansvarlig.

Skjema