A A A

Trafikkregulering i Markveien Alta sentrum lørdag 7.2.09

forbudtskilt_100x100
På grunn av reinkappkjøring i gågata vil høyre kjørefelt i Markveien sett fra E6 bli stengt lørdag 7.2.09 mellom kl. 0800 og 1500. Omkjøring blir skiltet via Løkkeveien og Bjørn Wirkolasvei. Trafikken mot E6 går som normalt.

Pga. snølegging av gågata vil varelevering og lovlig trafikk til Park Hotell ikke kunne foregå mellom kl.1200 fredag og lørdag ettermiddag.

Sperregjerder vil begrense kryssing av gågata så lenge arrangementet foregår. Vakter vil rettlede hvor kryssing kan skje.
 

Skjema