A A A

Trafikale endringer under Arctic Race of Norway 15.-16. august

10380505_784581698228917_134829012601203

I forbindelse med Arctic Race of Norway vil det bli store trafikale endringer på Alta sentrum fredag 15 og lørdag 16. august i år.  Vi forventer mange tilreisende som skal overvære målgangen på fredag og starten på lørdag formiddag.

For å ivareta all aktivitet som skal skje samt sikkerhet for publikum og ryttere må vi gjøre noen grep m.h.t biltrafikk. Nedenfor følger en oversikt over veier som må stenges og tidspunkt for stenging.

Samtidig ber vi om forståelse for at denne helgen er helt utenom alt vi har arrangert før og aktører i sentrum som blir berørt må være forberedt på at mye vil skje i området.  Arrangementet vil strekke seg over hele sentrum og gir store muligheter for å skape aktivitet for egen virksomhet og eget bygg.

Vær oppmerksom på følgende;

Vei

Fredag 15.08.14

Lørdag 16.08.14

Løkkeveien

Stenges klokken 0700 -

Åpent fra klokken 1500

Markveien fra krysset Follumsvei

Stengt 1000 – 1600

Stengt ved krysset Markveien / Løkkeveien 0700 – 1500.

Bjørn Wirkolasvei.

1. Fra rundkjøring v/Amfi t til Markveien.

2. For gjennomkjøring ved rundkjøring Aronnesveien.

1. Stengt 1000 – 1600 v/ Amfi.

 

 

2. Stengt fra 1630 til siste rytter er passert.  Utkjøring i tidsrommet må skje via Markveien.

Åpen

 

  • Parkeringshuset ved AMFI og Parksenteret vil være åpne.  Vi gjør imidlertid oppmerksom på at tilgjengeligheten til og fra parkeringshusene vil være redusert ifht stenging av tilstøtende vei.  Etter klokken 10:00 fredag må inn og utkjøring til parkeringshuset på Amfi skje via rundkjøring Aronnesveien, da Bjørn Wirkolasvei mellom Amfi og Markveien vil være stengt.
  • Det vil ikke være mulig å bruke parkeringsarealene på Alta sentrum (P1, P2, P4 og P7) i perioden fredag 15/8 klokken 07:00 – lørdag 16/8 klokken 15:00.  På disse parkeringsplassene må samtlige biler kjøres ut innen torsdag 14/8 klokken 20:00.
  • P3 stenges natt til fredag klokken 00:00.  Biler som er parkert på P3 må kjøres ut innen den tid.
  • Parkeringsarealene ved UIT, Campus Alta, vil kunne brukes fredag og lørdag.  Det vil ikke være betalingsplikt eller nødvendig med P-kort på fredag eller lørdag ved UIT, Campus Alta.
  • Rundkjøringen ved Aronnesveien og Bjørn Wirkolasvei blir helt stengt fredag 15/8 klokken 16:30, som er en time før beregnet innkomst for Arctic Race of Norway.  Armen mot Løkkeveien er allerede stengt fra klokken 07:00 samme dag.

Det kan bli endringer i tidspunktene, men det er viktig å poengtere at visse områder og veier vil blir helt stengt noen tidspunkt fredag og lørdag.

 

Varetransport:

All varetransport må være gjennomført innen torsdag 14/8. Det vil ikke være mulig å motta varer fredag 15. og lørdag 16. august.

 

Persontransport: 

Sammen med Boreal har Alta kommune fått til en løsning der kunder og besøkende har parkeringsmuligheter utenfor sentrum. Både i Bossekop v/ BUL – hallen og ved Altagård vil det være lagt til rette for ekstra parkering og det settes opp shuttelbuss fra disse punktene og inn til sentrum. Folk bosatt i Alta oppfordres til å la bilen stå og heller ta buss, sykle eller gå til sentrum disse dagene.

 

«City dressing» (Pynting)

Det skjer mye i Alta denne sommeren og høsten. Onroad Finnmark og Offroad Finnmark i juli, Altaturneringen, Arctic Race of Norway og Halvdan Sivertsen i august og Høstsprell i september.

Det oppfordres derfor til å pynte gård og forretning med sykkel, fotball og musikk som tema. Her er mulighetene mange. Det er viktig for Alta at både innbyggere og våre gjester får assosiasjoner til det som skjer i byen vår.

Aktører i Hammerfest, Honningsvåg og Tromsø jobber med akkurat de samme tingene som Alta. Nå har vi virkelig muligheten til å vise at vi kan slike store arrangement, slik at våre innbyggere og gjester får en flott opplevelse i Alta.

Avslutningsvis ber vi derfor om forståelse for at særlig helgen 15- 17. august blir spesiell for Altas del, og at hele byen er avhengig av at alle bidrar for å få en positiv og god gjennomføring.

Vi ber om at gårdeiere informerer sine leietakere om endringene i trafikkmønsteret på Alta sentrum fredag 15.08.14 og lørdag 16.08.14.

 

Kontaktperson: Dag Arne Johannessen, Rådgiver Næring i Alta kommune

 

Skjema