A A A

Tøllefsvei stengt - omkjøring via Steinfossveien

T%C3%B8llefsvei

Minner om at avkjøring fra E45 til Tøllefsvei i Øvre Alta forblir stengt frem til våren/sommeren 2020 som følge av opparbeidelse av Tøllefsvei boligfelt. Veien er fysisk avstengt. Skiltet omkjøring via Steinfossveien. I den forbindelse er også Steinfossstien via Killiveien stengt for gjennomkjøring. En midlertidig trygg skolevei er etablert i perioden.

Snarvei fra Killiveien mot Tøllefsvei og videre til Øvre-Alta skole benyttes som trygg skolevei. Denne brøytes, men er stengt etter avkjøring inn mot Frea banen.

Ved eventuelle spørsmål kontakt entreprenør Kåre Kristensen AS v/Arne Kristensen tlf. 90147708 eller Alta Kommune prosjektleder Kjetil Krane tlf. 416 84 835.

Tøllefs vei

Skjema