A A A

Tiltaksvifte for oppvekst og kultur

Klasserom_l%C3%A6rer

En av de viktigste satsingene som gjøres innenfor oppvekst og kultur er tverrfaglig og helhetlig arbeid. Derfor er denne viften utarbeidet; for skal vi samarbeide, må vi kjenne til hverandre!

Tiltaksviften gir en samlet oversikt over tverrfaglige møteplasser og tiltak for barn og unge i Alta. Den er sist revidert i august 2020.

Tiltaksviften skal være til hjelp både for de som er ansatte i tjenesten, og også for barn og unge, og deres familier, slik at de har et sted de kan få samlet informasjon. Vi håper så mange som mulig tar denne i bruk!

Oversikten omfatter først og fremst tiltak og tilbud i kommunal regi, og det er også tatt med noen tiltak og tilbud i regi av spesialisthelsetjenesten, frivillig sektor og andre. I tiltaksviften får du:

Del 1: En opplisting av tiltak og tilbud til barn og unge i regi av Alta kommune for aldersgruppen spe- og småbarn opp til ungdomsgruppen.
Del 2: Inneholder en beskrivelse av tverrfaglige samarbeidsarenaer, både faste møtepunkter og møter som kan opprettes rundt enkeltbarn eller ungdommer.
Del 3: En, ikke utfyllende, oversikt over tilbud i frivillig sektor og tilbud fra andre regionale og nasjonale aktører

På en enkel og oversiktlig måte får du er informasjon om blant annet pedagogiske støtteteam, bibliotekstjenester, utekontakt, kultursenteret SISA og Veiledningssenteret for pårørende. For å nevne noen. Så langt som mulig er det også oppgitt hvordan man skal gå frem for å søke, eller få vedtak om de ulike tiltakene, og hvordan komme i kontakt.

Vi jobber nå med å gjøre tiltaksvifta vår heldigital, og gleder oss til den blir klar i løpet av høsten.
 

Forside tiltaksvifte 2020

Tiltaksviften revideres hvert år.

 

 

Skjema