A A A

Tiltaksteamet

Virksomhetsinformasjon

Tiltaksteamet gir tiltak etter forespørsel fra barneverntjenesten, helsesøstertjenesten eller PPT. Vi har tiltak knyttet til foreldreveiledning, familiemøter/familier i konflikt, og behandling av lettere psykiske vansker for barn og unge.

Det er 6 ansatte i tiltaksteamet pr. dags dato med forskjellig faglig og praktisk bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Markveien 26

Telefon: 78 45 53 26
E-post: postop@alta.kommune.no

Virksomhetsleder: Lena Johansen
Mob: 900 43 939
Mail: lenj@alta.kommune.no

Mer om Tiltaksteamet