A A A

Tiltaksteamet

Virksomhetsinformasjon

Tiltaksteamet gir tiltak etter forespørsel fra barneverntjenesten, helsesøstertjenesten eller PPT. Vi har tiltak knyttet til foreldreveiledning, familiemøter/familier i konflikt, og behandling av lettere psykiske vansker for barn og unge.

Det er 9 ansatte i tiltaksteamet pr. dags dato med forskjellig faglig og praktisk bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Markveien 26

Telefon: 78 45 53 25
E-post: postop@alta.kommune.no

Fagleder Tiltaksteam: Siss-Mari Solli
Mob: 453 96 909.

Mer om Tiltaksteamet