A A A

Tiltaksteam

Tiltaksteamet er en avdeling i Barn og ungetjenesten. Teamet tilbyr foreldrestøtte og oppfølging til barn og unge etter anerkjente og evidensbaserte metoder. Vi har som målsetting å komme inn raskt etter at barn og foreldre har bedt om hjelp.

Tiltaksteamet tilbyr foreldreveiledning og terapeutisk arbeid med foreldre som opplever utfordringer i foreldrerollen. Foreldrene henvises fra tverrfaglige drøftingsmøter eller fra en av de andre avdelingene i Barn og ungetjenesten. Veiledningen er basert på frivillighet og systematisk endringsarbeid.

Tiltaksteamet tilbyr psykisk helsehjelp til barn og unge med lettere psykiske vansker og livsbelastninger samt oppfølging av familie og nettverk i forhold til dette.

Nyttige og virksomme foreldreverktøy kan gi bedre samarbeid og kommunikasjon mellom foreldre og barn. 
Her finner du mange nyttige råd og tips som kan hjelpe deg og barnet ditt til å få det bedre sammen. 
 

 

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema