A A A

Tilsyn av solarier i Alta

Solarium
Alta kommune deltok i en landsomfattende tilsynskampanje 1. november, hvor aldersgrense på solarier ble sjekket

Statens Strålevern oppfordret i høst alle landets kommuner til å delta på felles tilsynsdag 1. november for å sjekke om solarievirksomhetene overholder kravet om 18- års aldersgrense

I Alta ble det foretatt uanmeldt tilsyn av 7 solarium, dette var: 

  • Solarium ved Rica Hotel Alta
  • Solarium ved Best Western Nordlys hotell AS
  • Solarium ved Alta helsebad
  • Solarium ved Bobbo storkiosk
  • Solarium ved Spenst Alta
  • Sun2 Alta (Bossekop)
  • Super Solstudio (Alta sentrum)

Alle solariene oppfylte kravet til å ha en godt synlig plakat om 18- årsaldersgrense.
Det ble i tillegg foretatt en observasjon av hygieneforholdene ved solsengene.

Alle solarium er tilskrevet i en egen tilsynsrapport.
Der gis det også informasjon om at det er meldeplikt til Statens Strålevern og meldeplikt til kommunen. Denne informasjonen ble også gitt til de betjente solariene ved tilsynet.

Tilsyn:
Kommunene har ansvar for å føre tilsyn med solarier. I Alta kommune er alt gjøremål innen miljørettet helsevern, deriblant solarier, delegert til kommuneoverlegen. For solarier er det to aktuelle regelverk:

  1. Strålevernloven § 18 og strålevernforskriften § 54 (styrken på rør).  Kommunene har tilsynsmyndighet for solarier, samt kompetanse til å treffe nødvendige enkeltvedtak, jf. strålevernforskriften § 54 fjerde ledd og strålevernloven § 18.
  2. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) kap 3 og forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet (hygienekrav)  

Meldeplikt:

Statens Strålevern:
Alle virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål til salg, utleie eller bruk, må melde dette inn til Strålevernet (strålevernforskriftens §§ 12-14). Nye virksomheter skal meldes før oppstart.
Strålevernet skal også ha melding ved salg til nye eiere, nedleggelse eller driftsstand, navneendring. Informasjon om meldeplikten

Alta kommune: 
Alle virksomheter som tilbyr solarium skal også melde dette til Alta kommune før oppstart

Meldeskjema

18- års aldersgrense i solarium
1.juli ble det innført aldersgrense for solarium i Norge. Årsaken er at bruk av solarium øker risikoen for føflekkreft. Risikoen er størst når bruken starter i ung alder og man tar solarium hyppig. UV-strålene fra et solarium er vesentlig sterkere enn fra sola i Norge.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder føflekkreft. I 2009 ble det registrert 1413 nye tilfeller av den alvorligste hudkreftformen, føflekkreft. Vi anslår at en stor andel av føflekkreft-tilfellene skyldes UV-stråler. Mange kunne vært unngått ved å unngå overdreven soling, som solariebruk

For mer informasjon om solarium, se Statens Strålevern

Skjema