A A A

Tilstandsrapporten for grunnskolene i Alta kommune skoleåret 2019-2020

abc

Tilstanden i Altaskolen er kort oppsummert varierende, fra til dels svak til til dels bra. 

Det er potensiale for økt læringsutbytte og bedre læringsmiljø.

Elevene på 5.trinn holder seg på nasjonalt nivå på de nasjonale prøvene. Det er bra.

På de nasjonale prøvene presterer jentene i Alta bra, og det har de gjort over tid. Jentene har en positiv skoleutvikling fra 5.-10. trinn. Det er en alt for stor andel gutter som har negativ skoleutvikling.

De aller fleste elevene i Alta trives på skolen. Dessverre er det noen som opplever å bli mobbet. Vi ser at andelen øker fra 7.trinn til 10.trinn, noe som er likt med resten av nasjonen. På elevundersøkelsen ligger vi på landsgjennomsnittet på 10.trinn, mens vi på 7. trinn ligger betydelig under.

Les hele tilstandsrapporten her

Skjema