A A A

Tilskuddsportalen for lag og foreninger

Kick-off+-Tilskuddsportalen_200x159

Alta kommune abonnerer idag på Tilskuddsporalen, og den kan alle lag og foreninger i Alta få fri tilgang til. Hvis dere ikke har hørt om den eller ønsker å få tilgang, ta kontakt.

Alta kommune abonnerer fra i dag på Tilskuddsportalen (www.tilskuddsportalen.no) og har kjøpt tilgang slik at alle lag og foreninger i Alta får tilgang til å bruke den. Dette er en viktig satsting for å gjøre oss alle oppmerksomme på og bli flinkere til å søke tilskudd, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Tilskuddsportalen kan nyttes av alle frivillige lag og foreninger.

I tilskuddsportalen kan du:
• Finne tilskudd å søke på
• Lese siste nyheter om tilskudd
• Dele informasjon og lære av hverandre
• Motta viktig informasjon fra kommunen
• Få et månedlig nyhetsbrev med tips om tilskudd

For nærmere informasjon, ta kontakt med kulturvirksomheten v/Sylvi Bellika, tlf. 78455381 eller på e-post sybe@alta.kommune.no


 

Skjema