A A A

Tilskuddsordninger

Publikum

Kulturavdelingen administrerer flere tilskuddsordninger. Den største er spillemidler, men også flere lokale ordninger:

Festivalstøtte

Støtte til idrettsarrangement

Støtte til bydeler og distrikt

Støtte til grendehus

Kulturstipend

Støtte til skolekorps

Støtte til lag og foreninger

Støtte til individuell idrettsutøvere

Lag, foreninger og enkeltpersoner kan også søke Alta kommune om annen støtte og hjelp utenom disse ordningene, da behandles det av formannskap/kommunestyre.

(Fotograf: Steinar Vik)

Tjenestebeskrivelser

Skjema