A A A

Tilskudd til Nydyrking- Alta kommunes landbruksplan

Nydyrking

Søknadsfrist: 01.05.21

Dersom du skal nydyrke kan du søke om nydyrkingstilskudd.

Søknadsfristen er 1. mai 2021

Se retningslinjer for tildeling av tilskudd til nydyrking her

Skjema