A A A

Tilskudd til lysløyper/lys i idrettsanlegg

 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Tilskuddet deles i to kategorier: Lysløyper: 6 mnd. x 6 timer x 7 dager = 1008 brukstimer pr. sesong pr. anlegg. Øvrige anlegg: 5 mnd. x 4 timer x 5 dager = 400 brukstimer pr. sesong pr. anlegg Beregningen gjøres etter antall lyspunkter, pærestyrke, strømpris og brukstimer.

  De lag som mottar direkte tilskudd for dekning av strøm gis også et årlig tilskudd på kr. 2.000,- til hvert anlegg til dekning av mindre vedlikehold. Tilskuddet utbetales over budsjettpost ”Strøm mv. lysløyper”.

  For å få utbetalt støtte må strømavregninger innsendes hvert år. Idrettslagene forplikter seg til å ha lysanlegget på i det antall timer som de får støtte til. Kultursjefen tildeler midlene etter godkjent fordelingsnøkkel. Ordningen gjelder så lenge det settes av midler i budsjettet til formålet.

  Hvem kan søke: Lag og foreninger som eier utendørsanlegg der det brukes lys.

  Eksempler er: lysløyper, fotballbaner, akebakke, hoppbakker. Søknaden må inneholde: Antall anlegg, antall lyspunkter og pærestyrke på hvert anlegg og kopi av strømregning som viser årsforbruk. Nye anlegg vil bli vurdert før de eventuelt kan få støtte.

  Søknadsfrist: Så snart årsforbruket er dokumentert. Senest 1. mars

  Vedlegg

  kopi av strømregning som viser årsforbruk.

  Søknadsfrist

  Søknadsfrist: Så snart årsforbruket er dokumentert.. Senest 1. mars

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Kulturvirksomheten
  Telefon:90081680
  Epost:postmottak@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta Rådhus

  Kontaktpersoner

  Navn:Aase-Kristin Abrahamsen
  Tittel:Førstekonsulent
  Telefon:78455382
  Mobil:41904276
  Epost:aase-kristin.abrahamsen@alta.kommune.no
 • Andre opplysninger