A A A
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Skjema

  Søknadsskjema for festivaler, idrettsarrangement og grendehus

  Når du kommer til skjemaet: må du velge hvilken ordning du skal søke på. 

  Vedlegg

  Budsjett og plan for arrangementet

  Søknadsfrist

  Tidligst mulig og senest innen 1. november året før arrangementet/festivalen skal gjennomføres.

  Søknaden sendes til

  Kun elektroniske skjema blir behandlet, trenger du hjelp ta kontakt med Alta kommune, kulturvirksomheten, kultur@alta.kommune.no

   

   

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Søknader hvor tiltakets totalbudsjett er kr. 15.000 eller høyere skal behandles politisk i hovedutvalget for oppvekst og kultur en gang i året. For andre søknader har kulturleder myndighet til å behandle disse fortløpende.

 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Kulturvirksomheten
  Telefon:90081680
  Epost:postmottak@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta Rådhus
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2017-10-01