A A A

Tilrettelagte tjenester

Virksomhetsinformasjon

Virksomhet for tilrettelagte tjenester yter tjenester til barn og voksne med ulike bistandsbehov. Tjenestetilbudet omfatter tjenester i boliger, avlastningstiltak, avlastningsinstitusjon, miljøarbeidertjeneste, praktisk og personlig bistand / opplæring, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), aktivitetstilbud, omsorgsstønad, støttekontakt og treningskompis / fritidstilbud, grønn omsorg. 
 
De sentrale tjenestene og tiltakene som inngår i virksomhetens ansvarsområde er som følger:
• Praktisk bistand
• Miljøarbeidertjeneste
• Brukerstyrt personlig assistanse
• Avlastningstiltak
• Støttekontakt (fritid med bistand, treningskompis)
• Omsorgsstønad 
• Aktivitetstilbud

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Markvn. 29-33

E-post: posths@alta.kommune.no

Virksomhetsleder: Siri Isaksen 78 45 56 18

Avdelingsleder Sandfalltunet / Tiltaksbasen: Anita Prebensen 453 96 914
Avdelingsleder Skansen aktivitetssenter: Kari Valen 941 73 574
Avdelingsleder Miljøarbeidertjenesten: Maria Moilanen 902 46 752

Saksbehandler: Tonee C. Thomassen 78 45 54 28
Saksbehandler: Ann Gøril Riise 78 45 56 09
Saksbehandler: Mette Kristoffersen 453 96 939

 

Mer om Tilrettelagte tjenester