A A A

Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg

Paragraf
Nye bygninger med bruksareal større enn 300 kvm som oppføres på Sentrum og Alta Sentrum skal tilknyttes fjernvarmeanlegget.

16.06.08 vedtok kommunestyret å utarbeide en vedtekt til plan og bygningsloven § 66 a vedrørende tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg på Sentrum og Alta Sentrum. Vedtektene ble utarbeidet og vedtatt av kommunestyret 22.06.09. Vedtektene trer i kraft fire uker etter kunngjøring i Norsk Lovtidende.

Ref. Vedtekter til Plan- og bygningsloven § 66 a om tilknytningsplinkt til fjernvarmeanlegg, se vedlegg.

Eksisterende bygg på over 300 kvm der det foretas hovedombygging samt tilbygg over 300 kvm vil også omfavnes av loven.

Skjema