A A A

Tildeling av konsentrerte boligfelt i Lille-Komsa boligområde

Stian+Svendsen+og+Anita+Veiseth

Juryen har nå valgt vinnere og «runner-up» for de 2 første utlyste områdene i Lille-Komsa boligområde. Juryen er veldig fornøyd med oppslutningen rundt konkurransen, og den høye kvaliteten på de innleverte forslagene. 

Det var ingen enkel jobb å kåre vinnerne. Vi gratulerer teamene bak vinnerforslagene og ønsker alle deltakerne velkommen til å delta ved neste tildelingskonkurranse. 

Nå skal det lages en opsjonsavtale som skal ivareta vilkårene som ligger til grunn for konkurransen, hvor blant annet de boligsosiale tiltakene vil få stort fokus. Vinnerne gis en opsjonstid på to år fra tildelingsdatoen. Om ikke byggesøknad er fremmet innen opsjonsfristen vil runner-up i konkurransen bli tilbudt opsjonen. 

Konkurranseforslagene har vært anonymisert under juryeringsprosessen og det er først nå som teamene bak forslagene kunngjøres. Det var gledelig å se både en lokal utbygger og et lokalt arkitektkontor representert i vinnerteamene.

Juryen har bestått av:
Kristin Jensen, planutvalget
Knut Erik Bull Hammari, planutvalget
Trine Noodt, planutvalget
Terese Mannsverk, ekstern arkitekt
Hallgeir Strifeldt, fagleder plan ASU
Nadine Eklöf, arkitekt ASU

Felt BBB3

Felt BKS1

Konkurrende forslag:

1. Furuly - Entreprenør Harald Nilsen AS og Stein Halvorsen Arkitekter AS
2. Komsatun/Komsalia - Nordlysbyen Eiendom AS og MAD Oslo AS
3. Furutun - PEAB eiendomsutvikling Nord AS og AT Plan & Arkitektur AS
4. Komsarekka/Blokksberg - Tundra Utbygging AS og Rambøll
5. Trex3 - Tecto Entreprenør AS og Asplan Viak AS
6. Mangfold og Individer - Verte landskap & arkitektur AS og Gnist Arkitekter AS
7. Skogstun - Geir Svendsen Entreprenør AS og Arkitektfirma Helen & Hard AS
8. Tett på byen, tett på naturen - Altafjord Panorama AS og Biotope AS
9. Várri/Várdu - Åsveien Bolig AS og YSA Design AS

Ingressbilde2

Skjema