A A A

Tilbudskonkurranse: Luftbehandlingsanlegg i Finnmarkshallen

Luftbehandlingsanlegg+fotballhall

Alta kommune har kunngjort tilbudskonkurranse på Doffin for bygging av prosjektet K961- Luftbehandlingsanlegg fotballhall for Finnmarkshallen. 

Alta kommune skal bygge ut Finnmarkshallen for luftbehandlingsanlegg med ett tilbygg på ca. 62 m2. Luftbehandlingsanlegget skal utformes slik at hallens luftfuktighet kan holdes på ønsket nivå.

Tilbygget skal oppføres langs vegg vest, ved siden av dagens pressetribune i fotballhall-delen. Arbeidet skal gjennomføres etter en beskrevet entreprise, hvor koordineringsansvaret pålegges generalentreprenøren. NS 8406 vil være gjeldende avtale mellom Alta kommune og generalentreprenøren. Finnmarkshallen skal være i drift mens bygging og montasjearbeider pågår. Det stilles krav til planlegging av arbeidene med hensyn til dette, samt god planlegging innen HMS og SHA.

Planlagt oppstart av prosjektet er satt til juni 2021 og med ferdigstillelse innen november 2021.

Oppdraget har en estimert verdi på NOK 2.700.000 eks. mva.

Byggherre og oppdragsgiver er Alta kommune.

Oppdragsgivers kontaktperson under tilbudsfasen er Alta kommune v/prosjektleder Risten Hætta, epost: rish@alta.kommune.no , Tlf. 988 92 772.

Under byggeperioden skal prosjektleder- og byggelederrollen ivaretas av Alta kommune v/Johan Fredrik Nilsen.

Befaring og informasjonsmøte om prosjektet avholdes  Mandag 10.mai 2021 kl. 14.00. Oppmøtested: Finnmarkshallen (Hovedinngang), Skoleveien 6, Alta.

Omfang av kontraktsarbeidene, tegninger og beskrivelser fremgår i databasen for offentlige innkjøp, Doffin: http://www.doffin.no/ 

Referansenummeret for dette prosjektet er 2021-340474.

Skjema