A A A

Tilbud i Frisklivssentralen i Alta

fysakt

Fysisk aktivitet

Frisklivsoppfølging over 12 uker VOKSNE og SENIOR

En strukturert oppfølging over 12 uker med individuelle støtte – og motivasjonssamtaler og gruppebasert frisklivstrening. Vi utarbeider mål og legger en plan for oppfølgingsperioden og veien videre.

 

friskliv+ung

Friskliv UNG

Tilbud til ungdom og unge voksne 16 - 27 år

Friskliv UNG er et tilbud til ungdom og unge voksne i alderen 16 - 27 år, som ønsker å gjøre livsstilsendringer på områdene fysisk aktivitet og kosthold ilag med jevnaldrende. Tilbudet strekker seg over 12 uker og innebærer to frisklivstreninger ute og en styrketrening inne etterfulgt av temasamling(mestringstreff). En gang i måneden gjennomføres også en friluftsdag med spennende utflukter. 

kostholdsveiledning

Kostholdskurs

Kostholdskurs i gruppe. Kurset har fokus på riktig mat i hverdagen, og består av en kombinasjon av teori og praktisk matlaging. Kurset inneholder individuell kartlegging og samtale før og etter avsluttet kurs. 

Tobakkfri

Tobakkfri

Kurs eller individuell slutteveiledning til deg som vil slutte med tobakk

Røyke – og snusavvenningskurs i gruppe er basert på strukturert støtte og veiledning med samtale og erfaringsutveksling. Kurset inkluderer individuell forsamtale og 5 kursøkter. 

 

KiD

Kurs i depresjonsmestring

KiD

Kunne du tenke deg å lære teknikker og metoder for å håndtere belastning i hverdagen eller tyngre perioder i livet? Eller har du symptomer på nedstemthet, eller en mild til moderat depresjon? Da kan dette være noe for deg!

Selvhjelp

Selvhjelpsgruppe

Alle mennesker har iboende ressurser. Selvhjelp er å ta dem i bruk.

Frisklivssentralen i Alta bidrar med etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper. Dette gir mulighet for å sette ord på tanker, følelser og problemer sammen med andre. Erfaring og kunnskap om eget problem kan brukes til å finne nye veier mot en bedre livskvalitet.