A A A

Terrengsykkelplan for Alta til høring og diskusjon

Terrengsykkel

Masterplan for terrengsykling i Alta er nå åpen for innspill.

Konsulentfirmaet Rekkje Stiutvikling har laget et utkast på en masterplan for terrengsykling i Alta - planutkastet kan du laste ned her.

En egen link til løyper beskrevet i kart finner du her.

Frist for at borgere, brukergrupper og andre aktører kan komme med innspill er satt til innen 1 februar 2021. 

I tillegg arrangeres et åpent webmøte tirsdag 12 januar kl 1700 for de som vil høre planen presentert fra Rekkje stiutvikling. Det åpnes samtidig for muligheten til å komme med innspill og spørsmål til arbeidsgruppen og samarbeidsaktørene. Link for å delta i møtet finner du her: Click here to join the meeting

Formålet med masterplanen er å samordne og styre en rettet satsing for videreføring av terrengsykling i Alta, herunder felles strategier for både anlegg og det å sette Alta i større grad på terrengsykkelkartet. Planen er basert på 4 grunnpilarer, terrengsykling som bidrag til bedret folkehelse, som idrett, som næringsutvikling og som transport.

Stier og traseer begynner flere steder å slites ned utover naturens tåleevne. Dermed har både sykkelmiljøet i Alta og andre pekt på at noe må gjøres en rekke steder for at stiene fortsatt skal kunne benyttes på lik lnje og i større grad enn i dag. Derfor må det også defineres hvor terrengsykling i egne anlegg skal foregå. Flere frivillige lag og foreninger ønsker å etablere noe for terrengsykling, men dette må samtidig være bærekraftig og samtidig henge sammen med en helsefremmende utvikling.

Mål med planen vil presenteres og det hele vil ledes av prosjektleder for arbeidet, Knut Leo Abrahamsen ved Visit Alta.

Samarbeidsaktørene bak planarbeidet foruten Visit Alta er Innovasjon Norge, Statens vegvesen, Alta Næringsforening, Idrettsrådet i Alta, Finnmark friluftsråd og Alta kommune.

Innspill til planen kan sendes folkehelsekoordinatoren på mail: gjaw@alta.kommune.no. Frist er 1 februar 2021.

Skjema