A A A

Tekniske arkiver skannes

byggesaksarkiv klar til skanning

Oppmåling og byggesak har satt i gang jobben med å få sine tekniske arkiver skannet. Dette gjelder byggesak- og eiendomsarkivet. 

I uke 11 ble arkivene pakket og sendt til Geomatikk IKT som har fått jobben med å digitalisere arkivet.

Innholdet i arkivene er saker opp til ca. 2004. Dette er etterspurte og verdifulle saker som skannes for å bl. annet å sikre innholdet mot skader, effektivisere tilgangen, muliggjøre automatisert uthenting av f.eks. tegninger/brukstillatelser og for å tilrettelegge for innsyn i dokumenter for allmenheten gjennom ulike portaler.

Jobben forventes å være ferdig i løpet av mai måned, men vi kan regne med noe utsettelse alt etter hvordan koronapandemien forløper. 

Ved behov kan vi be om prioritet på saker som deretter skannes og tilgjengeliggjøres for oss innen en gitt frist, men siden arkivene ikke lenger er tilgjengelig for oss lokalt ber vi om forståelse for at etterspurte dokumenter tar noe lengre tid å levere.

 

Skjema