A A A

Teater

teaterscene

I teater/drama må du ta i bruk ”hele deg selv”. Du får muligheten til å bli kjent med hele kroppens register, alt fra lilletåa til stemmen din.

Alder/nivå:
6-18 år

Varighet: 
60-90 minutter. Se inndeling lenger ned

Kleskode:
Behagelig og bevegelig treningstøy, gjerne innesko

Hva du lærer:

Teaterets verden er for mange barn og unge en lukket verden som de fleste aldri har tatt del i selv før. Her støter de på tanker de aldri har tenkt, musikk og toner de aldri har hørt og kroppslige uttrykksformer de aldri har kjent. Det å tre inn i dette universet og lære seg grunnleggende teaterteknikker er noe ganske annet enn å se en ferdig forestilling. Når elevene oppdager hva de kan hente fra teaterets verden, gir det ringvirkninger i deres liv og utvikling.
 

Undervisningen baserer seg på tre grunnleggende elementer. 

• arbeidet med den skapende evnen 

• kroppen 

• ordet

Arbeidsmåter 

Det legges stor vekt på samarbeid og trygghet i alle gruppene. Dette er fundamentet vi bygger teatertimene på.

Vi har det først og fremst gøy sammen!

Du får lov til å stå på en scene foran publikum og vise frem det dere har jobbet med.
 

Elevene deles inn i fire nivåer

6-8 år (Nye elever)  60 minutters undervisning

9-11 år (Litt øvet elever og nye) 90 minutters undervisning

12-14 år (Øvet elever og nye) 90 minutters undervisning

15-18 år (Elever med erfaring)  90 minutters undervisning
 

Lærer:
Tove Pettersen

Skjema