A A A

Tar opp planleggingen av bosenter på Marienlund

Marienlund+1

Planene fra 2015 og 2016 hentes nå frem etter at Kommunestyret har bevilget penger til prosjektet.

Kommunestyret har bevilget 80 millioner til realisering av et nytt bosenter på Marienlund. Det planlegges for bygging av to blokker med åtte boenheter i hver enhet som skal finansieres og driftes av Alta kommune.

Målgruppen er ungdom/voksne med ulike hjelpebehov.

I tillegg skal kommunens boligstiftelse bygge fire utleieenheter med til sammen åtte boenheter som de finansierer og drifter. Her er målgruppen vanskeligstilte på boligmarkedet.

I 2015 vedtok Kommunestyret detaljregulering for Marienlund bosenter. Denne reguleringsplanen vil bli fulgt i det «nye» prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen fra 2016 skal nå gås gjennom på nytt. Kostnadsoverslaget skal også oppdateres. Kathrine Skau, som er fagansvarlig utbygging ved avdelingen for kommunale bygg, er prosjektleder.

Det skal også gjennomføres involveringsprosesser med brukergruppene og Husbanken.

Det skal utarbeides et forslag til prosjektmandat innen 1. mars 2021, og med behandling i Kommunestyret 11. mai 2021.

Skjema