Tana videregående skole arrangerer bondekafé-turne i Alta den 13. februar klokka 12-14 på UiT. Arrangementet er laget i samarbeid mellom Mattilsynet, Troms landbruksfaglige senter, Tana videregående skole og Finnmark Bonde- og småbrukarlag. 

Hvis du ønsker å delta, kan du melde deg på til Tana videregående skole: tana.vgs@tffk.no. Påmeldingsfrist er fredag 10. februar klokka 12:00.