A A A

Talvikparken

Talvikparken

Mindre park 3 mil fra Alta sentrum. Ligger langs E6 og ved Talvik kirke.

Fasiliteter

  • Bord/benker
  • Avfallsdunk
  • Beplantning
  • Parkeringsplass
  • Kunst/minnestøtte

Parken vedlikeholdes av Talvik hagelag.

 

Skjema