Vi har et stort lekeområde rundt oss med blant annet lekestativ, grillstue, akebakker, ballbinge, fotballbane, bærbusker og potetland.

Vi har nært til både sjø, skog, fjell og fersk vann og naturen rundt oss innbyr til mange utflukter i forskjellige terreng året rundt og som vi benytter til læring, lek og omsorg året rundt.

Talvik skoles historie skriver seg helt tilbake til 1860-tallet, da landsskoleloven trådte i kraft. Talvik fikk en egen skolekommisjon i 1863, og skolen hadde en høy prioritet. Lange avstander i distriktene skapte problemer, da flere av elevene måtte bo hjemmefra under skoletiden. Dette gjaldt ca. halvparten av elevene ved skolen.