A A A

Talvik oppvekstsenter

Virksomhetsinformasjon

Talvik oppvekstsenter består av barnehage, SFO og 1-10 trinn. Talvik Oppvekstsenter ligger fint til midt i Talvik, ca 3 mil utenfor Alta sentrum. Vi har et stort lekeområde rundt oss med blant annet lekestativ, grillstue, akebakker, ballbinge, fotballbane, bærbusker og potetland.

Vi har nært til både sjø, skog, fjell og fersk vann og naturen rundt oss innbyr til mange utflukter i forskjellige terreng året rundt og som vi benytter til læring, lek og omsorg året rundt.

Talvik skoles historie skriver seg helt tilbake til 1860-tallet, da landsskoleloven trådte i kraft. Talvik fikk en egen skolekommisjon i 1863, og skolen hadde en høy prioritet. Lange avstander i distriktene skapte problemer, da flere av elevene måtte bo hjemmefra under skoletiden. Dette gjaldt ca. halvparten av elevene ved skolen.

Talvik barnehage ble startet i 1986 og er en kommunal barnehage og er godkjent for 36 plasspoeng, med avdelingen Nordlys 3-6 år og Stjerne 0-3 år.

Kontaktinformasjon

Avdeling Skole/SFO: Mellomgjerdet 11,  9540 Talvik
Avdeling barnehage: Mellomgjerdet 7, 9540 Talvik

Oppvekstleder: Martin Westmark 
Mob: 917 26 608  
Epost: martin.westmark@alta.kommune.no

Fagleder barnehage og SFO: Siv-Kristin Ryeng
Mob: 996 90 162
Epost: siry@alta.kommune.no

Talvik oppvekstsenter kontor: 902 79 433

Avdelinger barnehage:
Nordlys: 465 41 466
Stjerne: 465 45 731

Hjemmeside barnehage: talvik.altabarnehagene.no/
Hjemmeside skole: www.talvik.skole.no/

Mer om Talvik oppvekstsenter